کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال ۲۰۰۰cc، مدل ۱۳۹۶ 

در تهران – کرمان | ماشین / کیا / کیا سراتو مونتاژ / کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال ۲۰۰۰cc

۱۶:۲۰:۲۳ ۱۴۰۳/۱/۱۳ 

مدل (سال تولید):
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال ۲۰۰۰cc
رنگ:
سفید
کارکرد:
۵۵,۰۰۰km
نحوه فروش:
نقدی
قیمت:
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لینک:

 لیست آگهی های کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال ۲۰۰۰cc

کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۶

کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۶

کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال ۲۰۰۰cc، مدل ۱۳۹۶

تهران
کرمان
کارکرد
۵۵,۰۰۰km
مدل
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال ۲۰۰۰cc
نقدی
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تومان